VODA A KANALIZÁCIA
 
VODOMERY
 
VODOMERY PRE DOMÁCNOSŤ
 Jednovtokové vodomery


Jednovtokové vodomery sa najčastejšie používajú ako merače vody v domácnostiach. Pracujú veľmi jednoducho, keď voda preteká cez turbínu, tak prostredníctvom cirkulácie vody cez turbínu dochádza k otácania ozubeného mechanizmu, ktorý odpočítava litre alebo m3. Vstup a výstup vodomeru sú v jednej osi a voda prechádzajúca cez komoru, kde je umiestnená turbína, preteká bez toho aby dochádzalo k tlakovým stratám. Tým pádom dochádza ik lepšiemu odtoku prípadných necistôt z potrubia. Jednovtokový vodomery je možno dodať v 3 odlišných typoch: - mokrobežné vodomery majú číselníky plne zaplavené vodou kde dochádza k priamemu, mechanickému prenosu z turbíny na číselník. - Mokroběžné vodomer s chráneným číselníkom v špeciálnom puzdre s kvapalinou. Prenos prebieha priamo z turbíny do ozubeného mechanizmu. - suchobežný vodomer: voda preteká cez komoru kde je umiestnená turbína bez toho aby sa dostala do vrchnej casti vodomeru. Voda je totiž izolovaná tesniaca mosadznou doskou, ktorá zabraňuje prieniku vody do číselníka. Prenos je u tohto typu zabezpečený magnetickou spojkou.

Viacvtokové vodomery

Viacvtokové vodomery sa používajú ako pre domácnosti tak aj pre priemysel. Pred tým ako sa voda dostane do vodomeru je prúd vody rozdelený do niekoľkých malých prúdu prostredníctvom ochranného puzdra v ktorom je umiestnená turbína. Roztrieštený vodný prúd vteká do Turbínové komory mnohých otvormi kde dochádza k rovnomernému prietoku vody a rovnomernému otácania turbíny. Potom sa dostáva voda von cez horný diel ochranného puzdra zaisťujúca najlepší výkon a presnosť merania. Viacvtokové vodomery je možno dodať v 3 odlišných typoch: - mokrobežné vodomery majú číselníky plne zaplavené vodou kde dochádza k priamemu, mechanickému prenosu z turbíny na číselník. - Mokroběžné vodomer s chráneným číselníkom v špeciálnom puzdre s kvapalinou. Prenos prebieha priamo z turbíny do ozubeného mechanizmu. - suchobežný vodomer: voda preteká cez komoru kde je umiestnená turbína bez toho aby sa dostala do vrchnej casti vodomeru. Voda je totiž izolovaná tesniaca mosadznou doskou, ktorá zabraňuje prieniku vody do číselníka. Prenos je u tohto typu zabezpečený magnetickou spojkou.

 
VODOMERY PRE PRIEMYSEL


Vodomery typu Woltmann


Prírubové vodomery Woltmann s vymenitelnou vložkou sa používajú hlavne v priemysle a velkých spoločnostiach.
Hlavným charakteristickým rysom týchto vodomerov je, že vovnútri sa zariadenie vkladá zo špirálovitej vrtule, ktorá rotuje okolo osy prietoku vo vodomere. Prietok vody naráža na turbínu a magnetická spojka prenáša tento pohyb na mechanickýčíselník.
Meracia jednotka je pri opravách plne a jednoducho vymeniteľná. Nie je potreba meniť celý vodomer, iba merací mechanizmus.
Tangenciálny typ vodomeru

Tangenciálne vodomery majú turbínu čiastočne zaplavenú vodou, takže dovolujú prietoku vody prechádzať volne aj keď sú vo vode nečistoty ako napr. kúsky zeminy, lístie, pevné častice. Mechanizmus nie je priamo v kontakte s vodou.
Tieto vodomery sú vhodné pro poľnohospodárske a zavlažovacie účely.

Elektromagnetické prietokomery


Elektromagnetické prietokomery merajú prietok elektricky vodivých kvapalín. Majú veľmi vysokú presnost bez toho, aby ich ovlyvňovali iné fyzikálne parametre ako napr. hustota, teplota alebo viskozita.
Meracie potrubie je valcovitá nádrž s kompletne volným priechodom, aby se zabránilo akýmkoľvek tlakovým stratám.
 
VODOMERY S IMPULZNÝM VÝSTUPOM
 

Impulzný snímač


Impulzný snímač je vyrobený z hermeticky uzavrenej kapsle kde vo vnútri je vstavaný spínač s jazýčkovitými kontaktami.
Tento vysielač môže byť zabudovaný v jednovtokových, viacvtokových a prírubových vodomeroch Woltmann pod podmienkou, že už sú z výroby vybavené pre tieto účely. Množstvo litrov na jeden impulz, ktoré zákazník potrebuje musí stanoviť sám.
Kábel môže býť propojený s vodomerom a prístrojom, ktorý zaznamenáva impulzy, elektro-ventilom alebo čítačkou impulzu.
Predpríprava vodomeru spočívá v tom, že sa vloží špeciálna magnetická ručička do číselníku miesto obyčajnej ručičky.
Špeciálne vyrobená priehľadná kapsula s doštičkou je vsadená do impulzného vysielača. Samozrejme antimagnetickou ochranu je možné zaistiť takisto.
 
ARMATÚRYArmatúry z liatiny na vodu, plyn, odpadové vody


 • Posúvače na vodu a plyn
 • Vodomerné šachty
 • Domové prípojky
 • Uzatváracie klapky
 • Spätné ventily a klapky
 • Hydranty
 • Odvzdušňovacie ventily
 • Zemné súpravy
 • Stojany
 • Poklopy
 • Redukcie, Tvarovky, Kolená
 • Montážne vložky


 


Created by